top of page

Om ICNP

Det internationella sjuksköterskesamfundet ICN (International Council of Nurses) har utvecklat terminologin International Classification for Nursing Practice (ICNP) för att kunna beskriva omvårdnad på ett systematiskt sätt. ICNP tillhandahåller en uppsättning standardiserade termer som kan användas för att registrera observationer och insatser från sjuksköterskor över hela världen. Detta både kring utredning och behandling utifrån ett omvårdnadsperspektiv. ICNP tillhandahåller också ett ramverk för att kunna dela data om omvårdnad och för att kunna jämföra praxis mellan olika vårdmiljöer, såväl nationellt som internationellt.


Fördelar med användning av ICNP.


ICNP hjälper till att:

· ge ett språk för att tänka och reflektera över, samt kommunicera kring omvårdnad

· öka synlighet av, och höja kvaliteten på, omvårdnaden

· stödja evidensbaserad praktik och bidra till ökad patientsäkerhet

· säkerställa att kunskapsområdet omvårdnad är representerat i tillräcklig grad i

multidisciplinära hälsoinformationssystem

· skapa förutsättningar för att kunna hämta ut data från informationssystemen för en sekundär

användning, exempelvis utvecklings- och kvalitetsarbete, resursfördelning eller

kunskapsutveckling

· ge sjuksköterskor informationsverktyg för bedömning av hälsotillstånd och förväntade

resultat samt ordination av omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad

· utveckla och förbättra praxis och stödja beslutsfattande genom nationella

informationsstandarder

· stödja grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor och deras praktik i olika miljöer

182 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I dag omfattar ICNP-språkurval i Snomed CT sammanlagt cirka 2000 termer för beskrivning av diagnoser, resultat och åtgärder relaterade till omvårdnad. Det är drygt 850 diagnosuttryck och cirka 1100 t

Det finns totalt 16 ICN-ackrediterade forsknings- och utvecklingscentra för ICNP som på olika sätt arbetar med och bidrar till utvecklingen av ICNP som terminologi, men också till forskningsbaserad ku

ICNP har använt en modell med sju axlar för att fånga olika aspekter av vad som kan behöva formuleras i en beskrivning av hälsotillstånd och åtgärder. Modellen överensstämde med en ISO-standard (ISO 1

bottom of page