top of page

VIDEO: Socialstyrelsen + Swenurse = Sant

Uppdaterat: 6 feb.

Informationsfilm om omvårdnad och nationellt fackspråk (swenurse.se)​


314 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser ICNP ut idag?

I dag omfattar ICNP-språkurval i Snomed CT sammanlagt cirka 2000 termer för beskrivning av diagnoser, resultat och åtgärder relaterade till omvårdnad. Det är drygt 850 diagnosuttryck och cirka 1100 t

Utveckling av ICNP

Det finns totalt 16 ICN-ackrediterade forsknings- och utvecklingscentra för ICNP som på olika sätt arbetar med och bidrar till utvecklingen av ICNP som terminologi, men också till forskningsbaserad ku

Om ICNP

Det internationella sjuksköterskesamfundet ICN (International Council of Nurses) har utvecklat terminologin International Classification for Nursing Practice (ICNP) för att kunna beskriva omvårdnad p

Komentarze


bottom of page