top of page

Acerca de

Snomed CT

Socialstyrelsen beskriver att Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska. Snomed CT syftar till att göra den kliniska dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Läs mer om Snomed CT på Socialstyrelsens hemsida

Länk till Snomed CT browser

 

bottom of page