top of page

Om ICNP

Vad är ICNP och hur har det utvecklats?

ICNP bidrar till att öka graden  av standardisering i elektroniska journalssystem, att använda standardiserade termer vid journalföring av omvårdnad. Det gör det möjligt att kunna identifiera den informationen, hämta ut den ur systemen och "återanvända" den utifrån en rad olika syften. Det bidrar till att vi kan  komma till rätta med de problem som Lang identifierade omman inte kan sätta ord på det som sker i hälso- och sjukvården:

"If you can't name it, you can't control it, teach it, finance it, research it, or put it into public policy." /Norma Lang

bottom of page