top of page

Expertgrupp ICNP

Expertgruppens uppdrag:
 • Ansvara för en säkerställd aktuell svensk översättning av ICNP över tid i enlighet med den internationella utvecklingen av terminologin och nationella behov.
   

 • Föreslå områden och begrepp inom omvårdnad där det finns behov av utvecklade standardiserade uttryck. Förslag lämnas till International Council for Nurses (ICN) och Socialstyrelsen för den svenska Snomed CT.
   

 • Samverka internationellt med ICN och grupperingar inom andra länder kring översättningsarbetet, samt nationellt med olika aktörer.
   

 • Identifiera och föreslå utbildningsområden (moduler) kring ICNP och även vilka grupper det handlar om. 
   

 • Ta fram subset av ICNP som stöd för mer konkret användning inom olika områden. Det får vara en aktivitet på lite längre sikt.

bottom of page