top of page

Information och utbildning

Material

Här hittar du skriftligt informationsmaterial och muntliga presentationer om ICNP och Snomed CT. 

Snomed CT

Det finns mycket material på Socialstyrelsens och på Snomed Internationals hemsidor, exempelvis:

Manual till Snomed CT browser

Innehållet i Snomed CT - en översikt

Introduktionsguide till Snomed CT

Introduktion till Snomed CT för kliniker (på engelska)

Fördjupningsmaterial Snomed CT (kurser och webbinarier)

bottom of page