top of page

Hur ser ICNP ut idag?

Uppdaterat: 4 feb. 2023

I dag omfattar ICNP-språkurval i Snomed CT sammanlagt cirka 2000 termer för beskrivning av diagnoser, resultat och åtgärder relaterade till omvårdnad. Det är drygt 850 diagnosuttryck och cirka 1100 termer för olika åtgärder. Dessa finns samlade i Språkurval ICNP svenska som kan laddas ner från Snomed CT. Nya termer kommer att komma på årlig basis i och med de nya releaserna av Snomed CT. Internationellt sker det på våren och nationellt kommer de nya omvårdnadstermerna att finnas tillgängliga via releasen av Snomed CT i november varje år.


Diagnoserna beskriver aktuella problem, risker och resurser. Diagnoserna är inte formulerade enligt PES-strukturen (Problem - Etiologi - Symtom/tecken). Det som fångas i ICNP-uttrycken är själva problemet, risken eller resursen, alltså det första ledet i PES-strukturen. För en fullständig beskrivning av en diagnos enligt PES så krävs det alltså att etiologin, orsaken till problemet eller riskfaktorn, beskrivs med egna ord.

Termerna i ICNP finns inte publicerade i någon bok, utan finns mer som termer med unika koder avsedda att användas i ett informationssystem, exempelvis en elektronisk patientjournal. Det finns en sammanställning av ICNP-termerna sorterade utifrån VIPS-modellens sökord för omvårdnadsstatus, alltså rubriker som kommunikation, nutrition och så vidare. Här har termer för beskrivning av diagnoser, resultat och åtgärder samlats fä ratt ge en överblick av vad ICNP omfattar. I en tidigare version var det uppdelat på två separata dokument som du kan ladda ner här ifrån webbplatsen.

455 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Utveckling av ICNP

Det finns totalt 16 ICN-ackrediterade forsknings- och utvecklingscentra för ICNP som på olika sätt arbetar med och bidrar till utvecklingen av ICNP som terminologi, men också till forskningsbaserad ku

Om ICNP

Det internationella sjuksköterskesamfundet ICN (International Council of Nurses) har utvecklat terminologin International Classification for Nursing Practice (ICNP) för att kunna beskriva omvårdnad p

ICNP: en historisk överblick av utvecklingen

ICNP har använt en modell med sju axlar för att fånga olika aspekter av vad som kan behöva formuleras i en beskrivning av hälsotillstånd och åtgärder. Modellen överensstämde med en ISO-standard (ISO 1

Comentários


bottom of page