top of page

Vanliga frågor om ICNP

Detta är en svensk översättning och adaptation av ICNP FAQs som ICN har publicerat på sin webbplats.

Dokumentet kan hämtas från: Microsoft Word - ICNP QA October 2020_LW edits cm[1].docx

 

Översättare

Jan Florin

Fler frågor och svar kommer att publiceras här snart.

1.Vad är ICNP?

International Classification for Nursing Practice (ICNP) är en terminologi, en ordlista med termer som på ett enhetligt sätt beskriver olika aspekter av omvårdnad – saker/fenomen som sjuksköterskor observerar och de åtgärder som sjuksköterskor utför.

2.Vem utvecklade ICNP?

ICNP ägs av International Council of Nurses (ICN) och har samordnat termverkets utveckling sedan 1989 - men det är viktigt att notera att utvecklingen av ICNP har haft nytta av insatser från många sjuksköterskor runt om i världen. ICNP fortsätter att utvecklas för att säkerställa att det håller jämna steg med förändringar i omvårdnadens praktik och även den bredare hälso- och sjukvård.

3.Vad motiverade utvecklingen av ICNP?

Utvecklingen av ICNP motiverades utifrån behovet av att kunna beskriva viktiga delar av omvårdnadspraxis på ett överenskommet sätt och över olika regioner i syfte att stödja:

• meningsfulla jämförelser av omvårdnad

• identifiering av trender i tillhandahållande av omvårdnad

• lämplig fördelning av resurser till omvårdnad

• underlätta forskning inom omvårdnad

• evidensbaserad utformning av policy.

4.Hur mycket kostar det att använda ICNP?

ICN debiterar för närvarande inte individer eller organisationer för användning av ICNP för forsknings- och utvecklingsändamål. Från september 2021 är ICNP integrerad med SNOMED CT. Då finns det inte några ytterligare kostnader för användning av ICNP för de länder som är medlemmar i SNOMED International, som ju utvecklar SNOMED CT. (För andra gäller dock att ICN tar ut blygsamma avgifter för all kommersiell användning av ICNP för att täcka de administrativa kostnaderna).

bottom of page