top of page

ICNP: en historisk överblick av utvecklingen

Uppdaterat: 12 apr. 2023

ICNP har använt en modell med sju axlar för att fånga olika aspekter av vad som kan behöva formuleras i en beskrivning av hälsotillstånd och åtgärder. Modellen överensstämde med en ISO-standard (ISO 18104) för beskrivning av diagnos och åtgärd i omvårdnad. De sju axlarna representerade områdena:

• Fokus

• Bedömning

• Medel

• Åtgärd

• Tid

• Lokalisation

• Vård- och omsorgstagare


Minimikravet för att beskriva en omvårdnadsdiagnos var att det absolut måste finnas en term från axeln Fokus, vad det handlar om, och Bedömning, som omfattade termer som beskrev exempelvis grad av påverkan (nedsatt, försämrad), potentialitet (risk, faktiskt problem), akut-kronisk eller tidsaspekt. Ett exempel på uttryck är långvarig smärta. Termer från de andra axlarna kunde behövas för att förtydliga ytterligare, men det var inte alltid nödvändigt att ha med. En åtgärd behövde alltid anges med termer från axeln Åtgärd i kombination med ett uttryck från en av de andra axlarna förutom Bedömning. Förutom dessa "enkla termer" fanns det en uppsättning "sammansatta termer" som just var konstruktioner med stöd av enkla termer från de sju axlarna. Långvarig smärta är ett sådant exempel.


Sedan hösten 2021 är ICNP en integrerad del av termverket Snomed CT. ICN har genom samarbetet med Snomed International övergett modellen med de sju axlarna i ICNP. Det som nu finns är de sammansatta termerna för beskrivning av omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsresultat och omvårdnadsåtgärder. Dessa finns som termer i det omfattande Snomed CT, men också som ett särskilt urval, det vill säga som en identifierbar del och helhet i det så omfattande Snomed CT. Språkurval ICNP kan laddas ner separata från det övriga.


Du kan utforska tidigare versioner av ICNP på alla från version 2013 till 2019 via browsern på ICNs webbplats: Browser

133 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser ICNP ut idag?

I dag omfattar ICNP-språkurval i Snomed CT sammanlagt cirka 2000 termer för beskrivning av diagnoser, resultat och åtgärder relaterade till omvårdnad. Det är drygt 850 diagnosuttryck och cirka 1100 t

Utveckling av ICNP

Det finns totalt 16 ICN-ackrediterade forsknings- och utvecklingscentra för ICNP som på olika sätt arbetar med och bidrar till utvecklingen av ICNP som terminologi, men också till forskningsbaserad ku

Om ICNP

Det internationella sjuksköterskesamfundet ICN (International Council of Nurses) har utvecklat terminologin International Classification for Nursing Practice (ICNP) för att kunna beskriva omvårdnad p

Comments


bottom of page