top of page

Utveckling av ICNP

Uppdaterat: 4 feb. 2023

Det finns totalt 16 ICN-ackrediterade forsknings- och utvecklingscentra för ICNP som på olika sätt arbetar med och bidrar till utvecklingen av ICNP som terminologi, men också till forskningsbaserad kunskap relaterad till ICNP. I Sverige har vi inget sådant centrum men det finns ett tydligt samarbete mellan Socialstyrelsen och Svensk sjuksköterskeförening kring utveckling och förvaltning av ICNP, nu som en del av Snomed CT. Ansvarsfördelningen är att ICN har kvar ansvaret för innehåll och utveckling av terminologin medan den internationella organisationen Snomed International har förvaltningsansvaret inom ramen för sitt arbete med Snomed CT. På motsvarande sätt fungerar det i Sverige att Svensk sjuksköterskeförening har ansvar för innehåll och utveckling av termerna för omvårdnad medan Socialstyrelsen har förvaltningsansvar av ICNP som del av Snomed CT.


ICNP är i dagsläget översatt till flera språk och finns tillgängliga via en browser på ICN (International Council of Nurses). I och med samarbetet med Snomed International, där Sverige är med som land, så har vi i Sverige tillgång till ICNP som ett särskilt språkurval i Snomed CT. Socialstyrelsen tillhandahåller Snomed CT till alla vårdgivare i landet, och där finns Språkurval ICNP svenska tillgängligt för alla vårdgivare.

145 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Hur ser ICNP ut idag?

I dag omfattar ICNP-språkurval i Snomed CT sammanlagt cirka 2000 termer för beskrivning av diagnoser, resultat och åtgärder relaterade till omvårdnad. Det är drygt 850 diagnosuttryck och cirka 1100 t

Om ICNP

Det internationella sjuksköterskesamfundet ICN (International Council of Nurses) har utvecklat terminologin International Classification for Nursing Practice (ICNP) för att kunna beskriva omvårdnad p

ICNP: en historisk överblick av utvecklingen

ICNP har använt en modell med sju axlar för att fånga olika aspekter av vad som kan behöva formuleras i en beskrivning av hälsotillstånd och åtgärder. Modellen överensstämde med en ISO-standard (ISO 1

Comments


bottom of page