top of page

Förslag på utveckling av ICNP

Förslag på nya ICNP-begrepp och/eller ändringar i språkurval ICNP svenska kan lämnas här via formulären nedan.

Frågor och ändringsförslag om översättning i språkurval ICNP svenska hanteras av Socialstyrelsen.  

 

Ärendet hanteras enligt de internationella överenskommelser som finns med ICN och SNOMED International.

Nya termer

Förändring av befintliga termer

bottom of page