top of page

ICNP språkurval

ICNP ® ger ett systematiskt sätt att beskriva omvårdnad över hela världen, och därigenom förbättra kommunikationen inom omvårdnad och över andra discipliner. ICNP ger en internationell standard för att underlätta beskrivning och jämförelse av omvårdnad gällande omvårdnadsdiagnoser, interventioner samt resultat/mål

ICNP svenskt språkurval maj 2024

Äldre versioner:

 

ICNP svenskt språkurval maj 2023

bottom of page