top of page

ICNP-termer på svenska

ICNP ® ger ett systematiskt sätt att beskriva omvårdnad över hela världen, och därigenom förbättra kommunikationen inom omvårdnad och över andra discipliner. ICNP ger en internationell standard för att underlätta beskrivning och jämförelse av omvårdnad gällande omvårdnadsdiagnoser, interventioner samt resultat/mål

ICNP subset för diagnoser och mål 4.0

ICNP subset för åtgärder 4.0

bottom of page