top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

ICNP

ICNP bidrar till att öka graden av standardisering i elektroniska journalsystem, att använda standardiserade termer vid journalföring av omvårdnad. Det gör det möjligt att kunna identifiera den informationen, hämta ut den ur systemen och "återanvända" den utifrån en rad olika syften. Det bidrar till att vi kan komma till rätta med de problem som Lang identifierad om man inte kan sätta ord på det som sker i hälso- och sjukvården:

If you can't name it, you can't control it, teach it, finance it, research it, or put it into public policy. /Norma Lang

Läs om ICNP i Omvårdnadsmagasinet

Goda exempel på hur ICNP implementerats kliniskt

Hospital

Senaste nyheterna

bottom of page